Taksat

Regjistri Kerkesave

Regjistri Kerkesave  2020

 

Regjistri 2020

Këshilli Bashkiak Rrogozhinë

Kryetar Z.Edison Memolla

Vendime të Këshillit Bashkiak

 Legjislacioni

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I K A E SH Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA RROGOZHINË

 

 

                                                 

 

Në kuadër te programit te kredisë te lehtësuar me 3% interes Bashkia Rrogozhinë ju njofton se cdo qytetar mund të aplikojë pranë Zyrës se Mirqenies Sociale:

  1. Faza e parë e aplikimit: 

Cdo aplikant që ka mbushur moshën 18 vjec dhe familjet, që janë të regjistruara ne zyrat e gjendjes civile te Rrogozhinës, te cilat, ne momentin e aplikimit ,plotësojnë kushtet e përcaktuara sipas Ligjit 22\2018 “Për programet Sociale te Strehimit”, kanë te drejtë te paraqesin kërkesë për të përfituar nga programi “Subvencionimi I interesave të kredisë”

Aplikantët duhet të plotësojnë Formularin e strehimit Tip, prane Njësisë Administrative përkatëse , të cilat do ti bashkëlidhin edhe dokumentacinin si me poshtë :

-Deklaratën e vërtetësisë së informacionit te pasqyruar në formularin e strehimit , me anë të së cilës aplikuesit I bëhen të njohura dhe përgjegjësitë ligjore që ai ka në lidhje me dhënien e një informacioni dhe fakteve te rreme

- Kopjen e kartës se idenditetit të aplikuesit.

-Certifikatën familjare

 

 

Data e njoftimit 29.01.2020

                                           

Rreth Rrogozhinës

Bashkia Rrogozhinë ka një sipërfaqe prej 223.69 km2 dhe ndodhet në pjesën e ulët perëndimore të Shqipërisë, e cila nga pikëpamja gjeomorfologjike quhet Ultësira PranAdriatike...

Buletini

Kontakt

Adresa : Bashkia Rrogozhinë , Lagjja. nr. 1,Rruga e . “ Kavajës”, Blloku “12 Shtatori” Tel/Fax 057722031

email: brrogozhine@gmail.com

 

Orari zyrtar për kontaktime me zyrat e bashkise eshte  nga ora 08:00 – 16:00