Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Administratoret e NJA

Administratorë  e Njesive Administrative, Bashkia Rrogozhinë

 

 

Kryetari i Bashkise Rrogozhinë: Z. Edison Memolla • Njesia Administrative Sinaballaj

  • Administratori i Nj. A. Sinaballaj: Mexhit Saliu
  • Popullsia sipas Regjistrit Civil 2023 për Njësinë Administrative Rrogozhine dhe Sinaballaj:  22.148 banorë.
  • Siperfaqjapër Njësinë Administrative Rrogozhine dhe Sinaballaj: 223.5 KM²
  • Përbëhet nga:
   1. Sinaballaj
   2. Met- Hasana
   3. Hasdushk
   4. Hemenraj
   5. Koçaj-Sheshaj
   6. Thartor
   7. Rostej
   8. Fliballije
   9. Demarkaj

 • Njesia Administrative Kryevidh 

  • Administrator: Shkelqim Gjoni
  • Popullsia sipas Regjistrit Civil 2023 për Njësinë Administrative Kryevidh:  9.943 banorë.
  • Përbëhet nga:
   1. Kryevidh
   2. Stërbeg
   3. Zhabjak
   4. Ballaj – Vendas
   5. Patk- Milot
   6. Rreth- Greth
   7. Spille
   8. Kazie
   9. Domen
   10. Sharrdushk
   11. Spanesh

 • Njesia Administrative Lekaj

  • Administrator: Deshir Gjumsi
  • Popullsia sipas Regjistrit Civil 2023 për Njësinë Administrative Lekaj: 9.943 banorë.
  • Përbëhet nga:
   1. Gërman
   2. Mushnik
   3. Okshtun
   4. Kryeluzaj
   5. Lekaj
   6. Luz I Madh
   7. Shkozet
   8. Mlik
   9. Harizaj
   10. Zambish

 • Njesia Administrative Gose

  • Administrator: Denis Sako
  • Popullsia sipas Regjistrit Civil 2023 për Njësinë Administrative Gose: 8.971 banorë.
  • Përbëhet nga:
   1. Kërçukaj
   2. Kalush
   3. Gose e Madhe
   4. Gose e Vogel
   5. Vile – Ballaj