Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Komisionet e Këshillit

1. Komisioni i Finances, Taksave dhe Revizionimit

 • Alime Hoxha  – Kryetare
 • Bajazit Thaçi – zevendeskryetar
 • Enver MemoIla – Anetar
 • Gezime Met-Hasani – Anetare
 • Indrit Dedej – Anetar

 

2. Komisioni i Shëndetësisë, Arsimit, Rinisë, Sportit, Kulturës dhe Turizmit.

 • Sokol Gosa – Kryetar
 • Erind Tosku – Zevendeskryetar
 • Renato Kalemi – Anetar
 • Fatmira Thartori – Anetare
 • Besnike Coraj – Anetare

 

3. Komisioni i Sherbimeve Publike, Bujqesi, Blegtori dhe Pronave.

 • Lulzim Hasa – Kryetar
 • Ferdi Avdiu – Zevendeskryetar
 • Fatmira Thartori – Anetare
 • Altin Tosku – Anetar
 • Hekuran Xhani – Anetar

 

4. Komisioni i Urbanistikes, Zhvillimit Ekonomik dhe Infrastuktures.

 • Shpati Kolgega – Kryetar
 • Saimir Cani – Zevendeskryetar
 • Renato Kalemi – Anetar
 • Gezime Met-hasani – Anetare
 • Kandidati qe do te zevendesoje
  znj. Sadete Kaja – Anetar

 

5. Komisioni Juridike, Rend, Konflikte.

 • Mitat Daja – Kryetar
 • Indrit Dedej – zevendeskryetar
 • Lulzim Hasa – Anetar
 • Renato Kalemi – Anetar
 • Bajazit Thaçi – Anetar

 

6. Komisioni per Barazine Gjinore dhe Perfshirjen Sociale

 • Silvana Aliu – Kryetar
 • Fatmira Thartori – zevendeskryetar
 • Alime Hoxha – Anetare
 • Fatbardha Sina – Anetare
 • Kandidati qe do te zevendesoj
  znj. Sadete Kaja – Anetar

 

Shkarko të plote vendimin nr. 8, date 30.06.2023
PER MIRATIMIN E KOMISIONEVE TE PERHERSHME TE KESHILLIT BASHKIAK RROGOZHINE