Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Faqja jonë zyrtare .

Publikimi i informacioneve në faqen e internetit të Bashkisë Rrogozhinë është një mjet i rëndësishëm për të mbajtur të informuar qytetarët rreth të gjitha zhvillimeve lokale, vendimeve administrative dhe njoftimeve të rëndësishme. Nëpërmjet kësaj platforme dixhitale, bashkia garanton që çdo informacion i nevojshëm është i lehtë për tu qasur nga qytetarët në çdo kohë dhe nga çdo vend. Duke siguruar përditësime të rregullta dhe të sakta, faqja web shërben si një burim i besueshëm dhe i përditshëm që ndihmon në rritjen e transparencës në menaxhimin e çështjeve lokale. Kjo veprimtari nxit përfshirjen e qytetarëve në proceset vendimmarrëse dhe i informon ata për mundësitë e ndryshme për të marrë pjesë ose për të ndikuar në iniciativa dhe projekte të ndryshme. Ky angazhim për publikimin e informacionit jo vetëm që forcon lidhjen ndërmjet Bashkise Rrogozhine dhe qytetarëve te saj, por gjithashtu siguron një mjedis ku transparenca dhe përgjegjësia mbeten në qendër të të gjitha aktiviteteve dhe projekteve të bashkisë.

Këtu do të gjeni çdo informacion dhe njoftim të përditësuar.

Për çdo paqartësi ose ndihmë për ta aksesuar, ju lutem paraqituni pranë Bashkisë Rrogozhinë.

 


Bashkia Rrogozhinë