Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Historiku – Bashkia Rrogozhinë

Bashkia Rrogozhinë si njësi e qeverisjes vendore, u themelua ne vitin 1992, pas zgjedhjeve të para pluraliste ne Shqipëri.

Kryetarët e Bashkisë Rrogozhinë:

 1. 1992-1994 – Z.IZET GRECA (Përfaqësues i Partisë Demokratike)
 2. 1994-1996 – Z.FATOS DEDA (Përfaqësues i Partisë Demokratike)
 3. 1996-2000 – Z.FATOS DEDA (Përfaqësues i Partisë Demokratike)
 4. 2000-2003 – Z.XHAVIT HALILI (Përfaqësues i Partisë Socialiste)
 5. 2003-2007 – Z.XHAVIT HALILI (Përfaqësues i Partisë Socialiste)
 6. 2007-2011 – Z.HAQIM TOSKU  (Përfaqësues i Partisë Socialiste)
 7. 2011-2015 – Z.NDRIÇIM DUSHKU (Përfaqësues i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet)
 8. 2015-2019 – Z.BEQIR NUREDINI (Përfaqësues i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet)
 9. 2019-2020 – Z. HAXHI MEMOLLA  (Përfaqësues i Partisë Socialiste)
 10. 2020-2020 – Znj. ANTONELA DEDEJ  (Përfaqësuese e Partisë Socialiste)
 11. 2020 – në vazhdim – Z.EDISON MEMOLLA (Përfaqësues i Partisë Socialiste)