Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultime Publike

Ky bashkëbisedim me banorët, grupet e synuara te interesit dhe ato te margjinalizuara te Bashkisë Rrogozhinë ka për qëllim mbledhjen e sugjerimeve të komunitetit lidhur me ndryshimet apo propozimet per ndryshime te paketës fiskale dhe projekt buxhetin e vitit 2024 -2026. Sqarime: Konsultimi publik në lidhje me projekt buxhetin e vitit 2024 -2026 bazohet mbi të dhënat e raportit të performancës për vitin 2022 si dhe rekomandimet e marra nga pyetësori i zhvilluar on line për tavanet buxhetore 2024-2026. Kalendari i konsultimit: Konsultimi me komunitetin do të zhvillohet në ambjentet e sallës së Këshillit Bashkiak, ish godina e Bashkisë Rrogozhinë, në datë 22/11/2022, ora 11:00.

Njoftim publik për konsultim me publikun me date 22 Nentor 2023


Koordinatore e Njoftimit dhe Konsultimit publik.

Kordinatore:  Sidorela Aliu

Adresa: Lagjia Nr.1, Rruga Kavajes, Rrogozhine

Email : sidorela.aliu@bashkiarrogozhine.gov.al