Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Leje Ndërtimi

Apliko Per Leje Ndertimi:

>APLIKIM PER LEJE NDERTIMI< 

Ju lutem plotësoni  dokumentacionet per “Leje Ndërtimi” dhe “Leje Shfrytëzimi” sipas përmbajtjes së dokumentit të bashkëngjitur.

Leje Shfrytezimi .