Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mbledhja e Radhes e Këshillit Bashkiak Rrogozhinë: Vendime të Rëndësishme për Mirëqenien e Qytetit Tonë!

Në takimin e zhvilluar dje me date: 25.04.2024 të Këshillit Bashkiak, janë shqyrtuar dhe miratuar disa çështje të rëndësishme që prekin jetën e përditshme të qytetarëve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të komunitetit. Këto çështje përfshijnë zbatimin e masave të reja për dhënien e ndihmës ekonomike për të ndihmuar familjet në nevojë, si dhe për të përmirësuar kushtet e tyre jetësore. U miratua gjithashtu një plan strategjik për parandalimin e zjarreve që synon të rrisë sigurinë dhe të minimizojë dëmet në rast të zjarreve të mundshme.

Raporti i fundit nga policia bashkiake ofroi një pasqyrë të gjendjes së rendit dhe sigurisë publike, duke u fokusuar në masat e marra dhe sfidat aktuale në luftën kundër kriminalitetit dhe sigurimin e një mjedisi të sigurt për të gjithë banorët. Së bashku me këto, u diskutua dhe miratua një rregullore e re për caktimin e titujve të nderit lokal, një hap i rëndësishëm për të vlerësuar dhe njohur individët dhe grupet që kontribuojnë në përmirësimin e komunitetit.

Për të inkurajuar pjesëmarrjen dhe transparencën në vendimmarrje, bashkia ka vendosur të ftojë qytetarët të jenë më aktivë dhe të përfshihen në programet që synojnë të rrisin përfshirjen e tyre në proceset vendimmarrëse. Kjo është një mundësi për të gjithë qytetarët të ndikojnë drejtpërdrejt në politikat dhe projektet që formësojnë të ardhmen e tyre.

Ne faqen Facebook: “Keshilli Bashkiak Rrogoyhine” ju do te gjeni cdo njoftim rreth mbledhjeve te Keshillit Bashkiak dhe gjithashtu mund te ndiqni live cdo mbledhje qe Keshilli Bashkiak zhvillon. Kjo ofron një mundësi të shkëlqyer për të qenë të informuar dhe të përfshirë në çështjet lokale.

Facebook kliko: Keshilli Bashkiak Rrogozhine