Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Përmirësimi i Strukturës dhe Politikat e Reja të Bashkive: Rritje Pagash dhe Cilësi më e Lartë e Shërbimeve

Gjatë takimit të sotëm u diskutua për strukturën e re të stafit dhe programin e ri të propozuar për bashkitë.

Qëllimi i këtyre politikave të reja është të rrisin efikasitetin dhe të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve për qytetarët. Si rezultat, kjo do të sjellë një rritje të ndjeshme të pagave, duke garantuar që çdo punonjës që kryen të njëjtën detyrë të paguhet në mënyrë të barabartë në të gjitha bashkitë.

Kjo masë do t’u mundësojë bashkive të konkurrojnë më mirë në tregun e punës me sektorin privat, duke lehtësuar kështu sfidat e menaxhimit të burimeve njerëzore.

#Bashkia Rrogozhine