Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bashkia Rrogozhinë hap konkursin për marrjen me qira të një magazine nga të tretë.

Bashkia Rrogozhinë ka kënaqësinë të shpallë një konkurs për marrjen me qira të një magazinë nga të tretë. Ky hap është i nevojshëm për magazinimin e aktiveve të Bashkisë dhe për të garantuar një ambjent të përshtatshëm dhe të sigurt për parkimin e mjeteve të ndryshme.

Për të marre një pasqyrë të plotë të kushteve dhe kritereve të konkursit, ju lutemi shikoni dokumentin PDF që kemi bashkëngjitur në këtë postim. Dokumenti përmban të gjitha informacionet e nevojshme për të përgatitur ofertën tuaj.